Een Trigger..

 

.. is een mechanisme dat een proces in gang zet. 

In een andere context wordt het als startsignaal bedoeld voor een geluid, beeld, respons of proces. Het woord wordt nu ook in bredere zin toegepast, ook als werkwoordsvorm 'triggeren': 

in gang zetten - uitlokken - opwekken

Een goede Nederlandse vertaling voor het woord trigger is er niet!

Bron: Wikipedia

 

Blog

Referenties

Mocht u referenties en ervaringen willen toetsen dan ontvangt u - in het kader van privacy - na overleg de gegevens van de betreffende contactpersoon.