Tijd voor de beste versie van jezelf?

Je merkt dat de druk oploopt of je hebt het gevoel dat je geen grip meer hebt. Hoe kun je beter (leren) ontspannen, meer zelfvertrouwen ontwikkelen en je hoofd leegmaken? Triggers voor Ontwikkeling helpt met praktische tips maar ook kijkend naar de dieperliggende oorzaken, oplossingsgericht en op een actieve manier.

Persoonlijke Coaching

Coaching on the job - Overtuigingskracht - Assertiviteit - Presentatievaardigheden - Timemanagement - Work Life Balance - Praktische Mindfulness technieken - Leiderschap voor Middle Management

Mentaal verzuim voorkomen

Voorkomen is altijd beter dan genezen, en vaak zijn dit lange trajecten. Dus als je signaleert dat een medewerker niet meer functioneert zoals je van hem of haar gewend bent, geef iemand dan op tijd een steuntje in de rug met een persoonlijk coachingstraject.

Regie op Verzuim

Als een werknemer langer dan 4 weken verzuimt, treden de protocollen Wet Poortwachter in werking. Het is zaak om als werkgever bewust te zijn van de stappen die dan moeten worden genomen. Niet elke bedrijfsarts en arbodienst is pro-actief en oplossingsgericht. Als Casemanager Verzuim ondersteun ik op freelance-basis bij langdurige verzuimtrajecten.