Verzuim uit handen geven

Als werkgever is het moeilijk om neutraal te blijven tijdens een langdurig ziekte- of verzuimtraject. Ook voor een leidinggevende is een verzuimer binnen zijn team lastig, het heeft impact op het hele team en het re-integratietraject kost veel tijd. Verschillende petten op moeten zetten binnen een re-integratietraject is een uitdaging: je kunt geen casemanager, coach en leidinggevende tegelijk zijn!

 

CASEMANAGEMENT EN RE-INTEGRATIE

Wanneer jouw organisatie niet beschikt over een HR-afdeling met voldoende expertise over de regels en kosten van langdurig verzuim kan een onafhankelijke Casemanager Verzuim de oplossing zijn. Als Casemanager Verzuim opereer ik als schakel tussen werkgever en bedrijfsarts, en weet welke processtappen en documenten nodig zijn om te voldoen aan alle regels binnen de Wet Poortwachter zodat onnodige kosten worden voorkomen. Tevens pak ik de rol van bemiddelaar en regisseur bij het opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak Re-integratie en maak - indien nodig - gebruik van mijn netwerk van specialisten.